Missie en Visie

Het is onze missie  om met onze dans-theaterdagen leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van non-verbale communicatie, op een speelse wijze in aanraking te laten komen met verschillende facetten die horen bij het maken van een voorstelling, en door middel van samenwerking en respect voor elkaars mogelijkheden tot een gezamenlijk eindresultaat te komen.

Dat doen we door leerlingen in workshopmatige sessies op een laagdrempelige manier samen met academisch geschoolde docenten, die veelal zelf een actieve danscarrière achter de rug hebben een voorstelling rondom een bepaald thema te laten maken. Deze thematiek kan aansluiten bij één van de voorstellingen van de met ons samenwerkende dansgezelschappen, of aansluiten bij vakoverschrijdende onderwerpen zoals historische, sociaal maatschappelijke of beroepsoriënterende thematiek.

Binnen het (CKV) onderwijs hebben onze dansdagen tevens een multidisciplinair karakter. Naast de theatervoorstelling kunnen leerlingen ook een actieve bijdrage leveren met het maken van kostuums, decoronderdelen of promotionele activiteiten.

Onze dansdagen voldoen aan de kerndoelen Kunst en Cultuur artikel 48 t/m 52.