Inleiding

De opzet van ons concept is voor het voortgezet onderwijs niet wezenlijk anders dan voor het basisonderwijs. Al sinds 1973 worden door het hele land dansdagen georganiseerd op middelbare scholen. De kracht schuilt hem in de eendaagse benadering en het vakoverschrijdende karakter van onze projecten. De dansdagen zijn dan ook een perfect middel om invulling te geven aan het CKV-onderwijs binnen uw instelling. Het ondersteunt de cognitieve-,zintuigelijke-, motorische-, sociaal-emotionele- en creativiteitsontwikkeling van uw leerlingen.

Onze projecten zijn aangepast zodat ze perfect passen binnen de kerndoelen die gesteld zijn voor het CKV onderwijs.